„Pośrodku Żywota” – Towarzystwo Pieśni Dawnej, skupiające mieszkańców Podkowy Leśnej i sąsiednich miejscowości, wykonuje muzykę Renesansu i wczesnego Baroku