Krótko o nas

Pośrodku Żywota to chór kameralny i stowarzyszenie osób związanych z Podkową Leśną i okolicami, pasjonujących się muzyką dawną.

Zespół powstał jesienią 2002 roku z inicjatywy trojga melomanów: Agnieszki Arendarskiej, Iwony Soczyńskiej i Michała Madalińskiego. Ponieważ śpiewanie we trójkę, choć bardzo przyjemne, nie wystarczało im, bo wyłączało z repertuaru utwory czterogłosowe, zaprosili do wspólnej zabawy przyjaciół z Podkowy Leśnej i okolic. Chcąc poważniej pracować nad techniką wokalną i repertuarem postanowili zaprosić do kierowania zespołem fachowców – chórmistrzów. Dyrygentami Pośrodku Żywota byli kolejno: Jan Sybilski (2003-2004), Berenika Jozajtis (2004-2007), Leszek Kubiak (2007-2014), Jadwiga Małecka (2014-2021). Obecnie zespół pracuje pod dyrekcją Andrzeja Borzyma jra.


Media vita in morte sumus: quem quaerimus adiutorem?
Pośrodku żywota ku śmierci zdążamy: jakiegoż wspomożyciela mamy szukać?

Notker Balbulus (840-912) 

Nasze koncerty

  • Nativitas – koncert dawnej muzyki wokalnej na adwent i Boże Narodzenie: fragmenty mszy 4-głosowej Carolusa Luythona, motety łacińskie i psalmy polskie Wacława z Szamotuł, pieśni adwentowe Lucasa Osiandera i Michaela Pretoriusa oraz kolędy staropolskie. Kościół pw. św. Krzysztofa, Podkowa Leśna, niedziela 17 XII 2023.
  • Pieśni miłości i radości – renesansowy ogród z chórem Pośrodku Żywota. Koncert europejskiej świeckiej muzyki wokalnej renesansu. Willa Aida, Podkowa Leśna, 18 VI 2023.
  • Muzyka hiszpańskich katedr: Missa „O Quam Gloriosum” i inne utwory sakralne hiszpańskiego renesansu. Kościół pw. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, niedziela 22 I 2023.

Trochę nas

Mobirise Website Builder
Basy

Jan Borowiec
Paweł Boruń-Jagodziński
Jan Kurek
Krzysztof Lebecki
Michał Madaliński
Jarosław Smulski
Jarosław Tymowski

Mobirise Website Builder
Tenory

Rafał Ćwikła

Jakub Grzymała

Tomasz Traczyk

Piotr Wiązecki

Mobirise Website Builder
Alty

Hanna Bartoszewicz
Małgorzata Madejska-Podsiadło
Renata Lebecka
Agnieszka Łypacewicz
Maria Zgorzałek
Agnieszka Żmigrodzka

Mobirise Website Builder
Soprany

Agata Bernat-Grzymała
Gabriela Hoffmann-Oziembło
Hanna Nowotnik
Olga Słuckin
Iwona Soczyńska

Nasz dyrygent

Andrzej Borzym jr.

Dyrygent, kompozytor i aranżer. Absolwent Dyrygentury Symfoniczno-Operowej w warszawskiej AMFC w klasie prof. Ryszarda Dudka; studiował także kompozycję w klasie prof. Zbigniewa Bagińskiego. Swoje umiejętności dyrygenckie doskonalił m.in. na kursie prowadzonym przez Sir Colina Davisa w Hochschule für Musik w Dreźnie. Jeszcze jako student współpracował z Wydziałem Wokalnym macierzystej uczelni, prowadząc m.in. przedstawienia operowe J. Haydna, W.A. Mozarta i J. Straussa. W latach 2005-2007 roku prowadził Chór Kameralny Klubu Inteligencji Katolickiej Ars Cantata, w latach 2012-2016 był kierownikiem Zespołu Wokalnego Warszawskiej Opery Kameralnej, w latach 2017-2018 pracował jako dyrygent w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego. Współpracował z wieloma orkiestrami w Polsce i za granicą, m.in. Orkiestrą Słoweńskiej Opery Narodowej, Litewską Narodową Orkiestrą Symfoniczną, Vilnius Sinfonietta, Orkiestrą Filharmonii Narodowej, orkiestrami filharmonii Częstochowskiej, Gdańskiej, Gorzowskiej, Lubelskiej, Podkarpackiej, Szczecińskiej, Orkiestrą Sinfonia Iuventus, Orkiestrą Symfoniczną UMFC, Teatrem Rozrywki w Chorzowie. Jest założycielem (2009 r.), kierownikiem i wokalistą Kwartetu Wokalnego Tempus, specjalizującego się w muzyce dawnej. Od 2001 r. jest drugim dyrygentem Chóru Kameralnego Collegium Musicum UW. Jego dorobek kompozytorski obejmuje kilkadziesiąt utworów, głównie wokalnych, oraz muzykę do spektakli teatralnych i filmów. Jego dzieła znalazły się m.in. na płytach sekstetu wokalnego proMODERN Where are you? Pieces from Warsaw (dwa Fryderyki 2016) i Shakespired (cykl 4 pieśni do słów Williama Shakespeare’a, dwa Fryderyki 2017) oraz real life song Joanny Freszel (nominacja do Fryderyka 2016, francuski Złoty Orfeusz 2016 za najlepszą interpretację i wykonanie muzyki współczesnej).

Stowarzyszenie

Od 20 lutego 2006 r. Pośrodku Żywota – Towarzystwo Pieśni Dawnej jest stowarzyszeniem zarejestrowanym.

Dane stowarzyszenia:
Pośrodku Żywota – Towarzystwo Pieśni Dawnej
Adres do korespondencji: ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna
Tel. 605 325 793 (Michał Madaliński)
KRS nr 0000251344
REGON 140477179
NIP 529-171-66-09

Zarząd: Michał Madaliński – prezes, Jan Borowiec, Iwona Soczyńska – skarbnik, Dominika Szwajkajzer
Komisja Rewizyjna: Hanna Bartoszewicz, Joanna Kolasińska-Skrzypkowska, Jakub Grzymała

Działalność statutowa Towarzystwa polega między innymi na: popularyzowaniu dawnej i tradycyjnej muzyki polskiej, w ramach działań na rzecz podtrzymywania tradycji, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości kulturowej; popularyzowaniu dawnej muzyki i kultury innych krajów, w ramach działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; docieraniu z żywymi wykonaniami muzyki krajów, w ramach działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; docieraniu z żywymi wykonaniami muzyki krajów, w ramach działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; docieraniu z żywymi wykonaniami muzyki dawnej do społeczności lokalnych w małych miastach i wsiach, do grup w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz do osób niepełnosprawnych, w ramach działań na rzecz wyrównywania szans na dostęp do żywej kultury tych społeczności, grup i osób; wspieraniu idei aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, a w szczególności wspieranie ruchu amatorskiego wykonawstwa muzyki dawnej.

Kontakt z nami

AI Website Generator